Vad är HTML5?

HTML5 är en ny standard för HTML från W3C (World Wide Web Consortium). HTML5 är en pågående process men de allra flesta delarna av HTML5 är idag tillgängliga att användas i de allra flesta webbläsare. När man pratar om HTML5 så inbegriper det ofta även nya JavaScript-API:er och CSS3

Nya HTML-element i HTML5

Med HTML5 så kommer många nya HTML-element som gör det enklare att bygga ett HTML-dokument som bättre beskriver vilket innehåll som finns på sidan, man brukar prata om så kallad semantisk markup, det vill säga markup/HTML som på ett korrekt beskriver sitt innehåll. Några av de nya och användbara elementen som finns i HTML5 är article, header, footer, aside, section och time. Det finns många fler element som är nya, men dessa är några av de mest använda.

HTML5 och Formulär

HTML5 erbjuder nya typer av formulärtyper och möjligheter till validering. Nya standardelement är input typer för email, tel, search, datetime, date, month, week, time, datetime-local, number, range och color. I HTML5 får du även tillgång till olika nya attribut som autofocus, placeholder, form, required, autocomplete, pattern, dirname, novalidate, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget. I standarden finns även ny formulärelement som gör olika saker: progress, meter, datalist, keygen, output. I stort så kommer alla dessa formulärförbättringar minska behovet av komplexa formulärscript som validerar och gör andra komplexa saker, som nu kan göras native av webbläsare. Stödet för alla dessa nya delar är olika i alla de stora webbläsare.

HTML5 och video och ljud

Med HTML5 kommer ett starkare stöd i webbläsare för video och ljud så du slipper falla tillbaka på gamla tekniker som exempelvis Flash.

HTML5 och JavaScript-API:er

Några av de viktigaste sakerna i HTML5-specifikationen är de nya JavaScript-API:erna som hjälper webbutvecklare att bygga kraftfullare webbapplikationer. Några av de absolut viktigaste är:

 • File API
 • LocalStorage
 • SessionStorage
 • GeoLocation API
 • Websocket
 • Canvas
 • UserMedia API
 • ContentEditable
 • Offline API
 • Manifest
 • Web SQL Database

HTML5 och webbläsarstöd

HTML5 stöds idag i alla webbläsare i olika utsträckning. Som vanligt så är det Internet Explorer som ligger efter, men i Internet Explorer 9 finns en del API:er och element stödda, men utbudet av så kallade Polyfills göra att det idag är mer eller mindre säkert att använda HTML5 för markup, css och javascript när man utvecklar webbapplikationer.

HTML5 och SEO

Med HTML5 ökar möjligheterna att med hjälp av val av rätt element i din webbsida förbättra strukturen på ditt innehåll och bättre beskriva för exempelvis sökmotorer vad din sida handlar om och vilka delar som är viktigare i en sida än andra. Läs mer om HTML5 och sökmotoroptimering.

Läs mer om HTML5

Dela

Lär dig koda webbsidor

html5 och css3 bok

Lär dig bygga och koda professionella webbsidor. Lär dig från grunden och uppåt att bygga professionella och interaktiva webbsidor.

Köp den nu

Ställ en fråga

Bli en expert på HTML5 och CSS3

Få gratis tips i brevlådan om hur du bygger en bättre webbsida.